Densitometria Òssia

Densitometro

Una densitometria òssia és una prova especial de raigs X, utilitzada per mesurar el contingut de calci de l’òs. També se l’anomena escan-DEXA, escan-QDR o mesurament de la DMO (densitat mineral òssia).

La DMO és comparada amb la mitja i desviació basada en l’edat, sexe, grandària. La comparacions de resultats s’usa per determinar el RISC de fractures i l’estat d’osteoporosi en un individu.

Densitometria òssia calcània:
Combina radiació X de doble longitud d’ona i el mesurament per làser de l’espessor del taló. Tot això per aconseguir un mesurament exacte de la densitat mineral òssia del calcani.

Que preparació prèvia necessita el pacient per a aquesta prova?
El dia de l’examen vostè pot alimentar-se normalment. No haurà ingerir suplements amb calci durant almenys 24 hores abans de l’examen.

Les dones sempre han d’informar al seu metge i al tècnic de raigs X si existeix la possibilitat d’embaràs. Molts examens per imatges no es realitzen durant l’embaràs ja que la radiació pot ser perillosa per al fetus. En cas que sigui necessari l’examen de raigs X, es prendran precaucions per minimitzar l’exposició del nadó a la radiació.

Que es pot diagnosticar gràcies a aquest examen?
L’estudi de les densitometries al llarg d’un període de temps determinació permet estudiar l’evolució de la pèrdua de calci, elaborar un pronòstic i establir el llindar de fractura, permetent els tractaments preventius corresponents.

La disminució de la massa òssia s’ha associat a l’aparició de fractures en el futur, i per això la mesura d’aquesta disminució s’ha considerat un indicador per predir el risc de fractura.

L’osteoporosi és una malaltia caracteritzada per una disminució de la resistència de l’os que facilita l’aparició de fractures. Un dels elements fonamentals en aquesta resistència és la massa òssia (MO).

Quins resultats podem obtenir d’aquesta prova?
Els Resultats de la densitometria s’expressen en Dues Mesures, el T-score i el Z-score. Les puntuacions indiquin el nom de Desviació tipo en la densitat mineral de l’us respecte de la Mitjana. Resultats negatius indiquen menor densitat òssia, i positius major.

Els resultats generalment s’expressen en dues mesures, el T-score i el Z-score. Els escores indiquen la quantitat de densitat mineral de l’os variant de la mitjana.

Que vol dir que els resultats no són normals?
Resultats negatius indiquen menor densitat òssia, i positius major densitat.