La detectó precoç és la millor manera de vèncer el càncer
La detecció precoç és la millor manera de vèncer el càncer

 

Sense por, parlem del càncer de mama

Cada any, el 19 d’octubre es commemora el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, des del Centre Médic volem fer un recordatori del nostre compromís i el de tota la societat en la lluita contra aquesta malaltia. El càncer de mama no acaba només aquest dia, ni en totes les accions que es realitzen durant el mes d’Octubre, per això volem des d’aquí concienciar, realitzant una sèrie d’articles que ens permeti conèixer una mica millor aquesta malaltia, i ajudar a perdre la por. La AECC ens recorda al seu web que el càncer de mama “és un dels tipus de tumors més investigat i que té un major taxa de supervivència, al voltant del 90%”. 

Podem continuar donant més dades, per exemple que la probabilitat de desenvolupar càncer de mama essent dona és d’1 de cada 8 però… és una lluita, per això el coneixerem una mica millor i veurem que no és tan brau.

La paraula amb “C”

El càncer de mama és un tumor maligne que s’origina en el teixit de la glàndula mamària, algunes cèl·lules decideixen créixer de manera anormal. Aquestes cèl·lules es divideixen més ràpid que la resta de cèl·lules saludables, es multipliquen i acumulen, formant el tumor. A més a més, les cèl·lules poden dispersar-se (metàstasis) per la mama fins als ganglis limfàtics o a altres parts del cos.

La pregunta del milió: Per què?

No hi ha una resposta única, ara com ara l’origen del càncer és desconegut.

No es pot afirmar que el càncer de mama afecti una mena de dona determinat encara que hi ha innombrables estadístiques que han permès identificar els anomenats factors de risc. 

Malgrat que sembla una loteria, hi ha dones amb càncer de mama que no presenten cap factor de risc, i altres que sí que el presenten i no desenvolupen la malaltia. Això ens porta a pensar que no és només una causa si no un conjunt d’elles o bé, que alguns d’aquests factors tenen més importància que uns altres.

Quins són els factors de risc? Afecten tots per igual?

Segons les dades extretes dels estudis, aquests són alguns d’ells.

 • Ser dona i l’edat. 
 • Menstruació precoç i menopausa tardana. 
 • Absència d’embarassos. 
 • Embaràs tardà. 
 • Predisposició genètica (història familiar). 
 • Tenir diagnosticada alguna malaltia de la mama (mastopatia).
 • Exposició a radiacions ionitzants.
 • Ús de teràpia hormonal substitutiva després de la menopausa.
 • No portar hàbits de vida saludables. Nul exercici físic, consum d’alcohol excessiu, tabaquisme, dieta no equilibrada o obesitat. 
 • No acudir a les revisions periòdiques.
 • Estrès. 

Encara cal molta més cura si hi ha:

Predisposició genètica, significa que es transmet per herència, tenim antecedents familiars de patir aquesta malaltia i suposa un risc d’entre 5% i un 10% en els casos en els quals s’ha diagnosticat. Suposa ser portadora de mutacions d’alguns gens (BRCA1 i 2 i altres). A més, són rellevants quan hi ha més de dos antecedents familiars directes (mare i germana), especialment si han presentat càncer de mama a una edat jove. 

Predisposició hormonal, vol dir que tenim uns certs trastorns endocrins. Per anatomia la glàndula mamària femenina està sotmesa a l’estímul constant a causa de les hormones (els estrògens i la progesterona) però la culpa la tenen sobretot els estrògens, que no estan complint correctament la seva funció durant el temps que es relaciona amb la resta de factors de risc (ex., edat, estrès..), per això és tan important estar atents a canvis que es poden produir als pits.

Què es pot fer?

Estar atents, detenció precoç i prevenir, a més conèixer els símptomes, realitzar autoexploracions periòdiques i en cas d’observar protuberàncies o altres signes anòmals a les mames, acudir el més aviat possible al metge. És important posar solució el més aviat possible. 

És fonamental realitzar revisions periòdiques amb especialistes que incloguin la mamografia. La mamografia és la tècnica més eficaç per a detectar anomalies, avançant-nos fins i tot 2 anys, abans que siguin palpables o que apareguin els possibles símptomes. Són molt necessàries perquè ens permeten detectar el càncer en estadis precoços, quan són més fàcils de tractar.

Però símptomes, tipus, autoexploracions, exploracions ginecològiques, les mamografies i altres proves diagnostiques, es mereixen un article a part.

Algunes Curiositats

Els homes poden patir càncer de Mama?

Si, ells també, encara que té una incidència molt més baixa que les dones.

Què és una glàndula mamària?

L’interior de la mama es compon d’una sèrie de glàndules mamàries de major i menor grandària, connectades entre si per uns conductes fins (galactòfors) que presenten l’aparença de rams. 

Què és la metàstasi?

Les metàstasis són grups de cèl·lules tumorals que es disseminen pel cos i s’allotgen en llocs diferents a aquell en què es va originar el tumor.

Metàstasis limfàtiques o ganglionars: Allotjament de les cèl·lules tumorals en els ganglis limfàtics (via limfàtica). 

Metàstasi a distància: Allotjament de les cèl·lules en altres òrgans o parts del cos (pulmó, fetge, ossos, cervell…), transportades per la sang (via hemàtica). 

L’edat és un altre risc?

En les dones si, solen aparèixer entre 35 i 80 anys, encara que el risc augmenta en la franja dels 45 als 65 (la majoria de campanyes de detecció precoç estan dirigides a aquest sector). Això succeeix en els períodes on hi ha canvis hormonals més importants (peri i post-menopausa) i la incidència continua augmentant en envellir.

La millor lluita és la detecció precoç!