Dermatologia

007-dermatologia

El nostre centre disposa d’un equip d’especialistes en Dermatologia que tracten tot tipus de trastorns patològics de la pell i teixits superficials, oferim visites de diagnòstic, tractament i seguiment a tot tipus de pacients.

La dermatologia és la branca de la medicina que estudia les patologies i tractaments del sistema dèrmic. Es tracta d’una especialitat medicoquirúrgica que estudia i tracta les malalties de la pell, el cabell, les ungles i les mucoses. La pell es considera un òrgan que realitza múltiples funcions que depenen de molts factors relacionats amb la resta de l’organisme. Per això, el dermatòleg no només s’ocupa de malalties que s’originen en la pell, sinó també d’aquelles malalties d’altres sistemes que es manifesten amb alteracions d’aquesta.

Les malalties dermatològiques són molt nombroses, per a obtenir un diagnòstic precís, en ocasions el dermatòleg realitzarà una biòpsia que oferirà un diagnòstic de certesa. Les opcions de tractament aplicables a les malalties de la pell són múltiples i comprenen el tractament tòpic amb cremes i peelings, la crioteràpia (nitrogen), l’electrocoagulació i tractaments sistèmics (orals o injectables), entre d’altres, el propòsit dels quals es reparar i/o millorar la funció i l’aspecte cosmètic de la pell.

Diagnòstic
Per arribar a un diagnòstic el dermatòleg utilitza diferents eines:

 • Anamnesi o història clínica. És el primer pas, igual que a la majoria d’especialitats mèdiques.
 • Examen físic. Per facilitar l’examen se sol utilitzar llum molt brillant.
 • Tècniques de microbiologia.
 • Biòpsia cutània: Es pren una petita mostra de la zona que se sospita que pot tenir alguna malaltia i s’analitza el fragment de pell.
 • Diferents cultius microbiològics d’escates o cabell per a examen directe.
 • Dermatoscòpia: tècnica no invasiva i indolora per examinar lesions de la pell, especialment pigues i càncer de pell.
 • Proves analítiques i serològiques

Tractament
Els tractaments més freqüents utilitzats en dermatologia són:

 • Tractaments tòpics. Donat que la pell és molt accessible.
 • Fototeràpia. Inclou l’ús de llum ultraviolada.
 • Teràpies quirúrgiques. Per exemple, en el tractament del càncer de pell i en les varius.
 • Tractament de l’acne greu amb isotretinoïna (roacutan®).
 • Crioteràpia: tractament de berrugues i taques.
 • Curetatge i electrocoagulació: tractament de molluscums, fibromes, berrugues, punts rubí/angiomes i tumors benignes.
 • Peelings químics: tractament de taques i fotoenvelliment.
 • Toxina botulínica per hiperhidrosi axil·lar.
 • Infiltracions per l’alopècia areata.
 • Cirurgia dermatològica: extirpació de pigues, quists i altres tumors benignes i malignes de la pell.

ESTUDI DEL MELANOMA MALIGNE
Al nostre centre disposem d’un equip expert a EL MELANOMA. Per a això disposem d’alta tecnologia per, estuidi, control, diagnòstic i per tant un bon tractament del melanoma.

El melanoma maligne (MM) és el tumor maligne derivat dels melanòcits, les cèl·lules que produeixen pigment (melanina) a la pell. És un tumor que habitualment es desenvolupa a la pell , encara que també pot aparèixer en les mucoses i en altres localitzaciones. El MM s’observa predominantment en individus adults joves ; en dones més freqüentment en les extremitats, i en els homes en el tronc, cap i coll, encara que pot aparèixer en qualsevol localització cutània.

La sospita diagnòstica de melanoma maligne és fonamentalment clínica. Davant d’una lesió pigmentària amb unes característiques clíniques sospitoses (regla ABCD), s’ha de practicar una biòpsia o l’extirpació de la lesió. L’estudi histopatològic permetrà establir un diagnòstic definitiu. El patòleg no només informa del diagnòstic de melanoma sinó que també mesura la seva profunditat (en mil·límetres), ja que el pronòstic i l’actitud posterior poden dependre d’aquesta dada.