Al·lergologia

002-alergias

Els professionals del nostre centre ofereixen una atenció personalitzada, un servei integral de prevenció i coneixemrnt en la realització d’estudis etiológics per la identificació de la font al·lergica i determinar un diagnòstic i tractament de la patologia produïda per mecanismes inmunológics.

L’al·lergologia és l’especialitat encarregada del diagnòstic i tractament de les malalties de base al·lèrgica, entre les quals destaca l’al·lèrgia respiratòria (asma i rinoconjuntivitis al·lèrgica), l’al·lèrgia a aliments, als fàrmacs, al verí d’himenòpters (abella i vespa), i la urticària i dermatitis de contacte d’origen al·lèrgic.

Diagnòstic

Disposem a l’abast del pacient la realiztació de diferents proves complementàries per tal de donar un bon diangòstic, mitjançant pròves cutàneas (de lectura inmediata com la de tipo puntura (Prick Test) y la intradérmica (ID) i de lectura tardia tipus pegats, de l’anàlisi de sang (determinació de IgE específica utilizada como complemento diagnóstico en enfermedades alérgicas mediadas por IgE). El test de provocació nasal amb al·lèrgens i fàrmacs (aspirina), avaluació de la funció pulmonar (espirometria broncodilatadora, prova de broncoprovocació inespecífica), avaluació d’obstrucció nasal (rinometría acústica) i el test d’exposició controlada a fàrmacs i aliments, amb totes aquestes proves els nostres professionals estableixen el diagnòstic corresponent.

Tractament

  • Tractament preventiu. Aconseguir controlar la malaltia al·lèrgica mitjançant la identificació de l’agent etiològic i l’aplicació de mesures per evitar la seva exposició.
  • Immunoteràpia específica. La identificació de la font lergènica no sempre permet la seva evitació. El diagnòstic etiològic permet en alguns casos aconsellar un tractament amb immunoteràpia específica o “vacuna d’al·lèrgia”, que aconsegueix una millor tolerància a l’exposició del lergen i la consegüent millora del control de la malaltia.
  • Tractament farmacològic. El tractament farmacològic necessari per al control de la malaltia al·lèrgica és una de les bases de l’estratègia terapèutica. Abordar un tractament de manera integral que inclogui normes de prevenció i immunoteràpia específica en els casos en què estigui indicada, permetrà una major eficàcia i optimització del tractament farmacològic que revertirà en un millor control de la malaltia.
  • Tractament de l’al·lèrgia als aliments. Identificar els aliments involucrats en les reaccions al·lèrgiques permet donar els consells dietètics oportuns per a una dieta “segura”. El maneig del pacient a nivell nutricional i dietètic és una altra de les àrees de tractament de l’al·lèrgia a aliments. La possibilitat d’al·lèrgens ocults o d’una transgressió dietètica, comporta instruir el pacient en la identificació de signes i símptomes d’alarma així com a instruir en l’autoadministració de medicació de rescat.
  • Dessensibilització a fàrmacs. Mitjançant les tècniques de desensibilització s’aconsegueix en la majoria dels pacients la tolerància del fàrmac al qual és al·lèrgic. Situacions especials i individualitzades necessiten en algunes persones de l’administració d’un fàrmac determinat en no existir tractament alternatiu. La dessensibilització és l’única estratègia de tractament en aquests casos.