Cardiologia

Stetoscopio e cuore rosso

El Servei de Cardiologia agrupa un grup de professionals dedicats a l’atenció d’aquelles patologies originades en la disfunció del cor i/o l’aparell circulatori. L’especialitat s’inclou entre les anomenades mèdiques donat que no contempla la vessant quirúrgica. Els nostres porfessionals, disposen dels recursos necessaris per a realitzar els pertinents estudis i per tant oferir un bon diagnòstic i el tractament i prevenció de les malalties cardíaques.

L’atenció que brinda el cardioleg als nostres pacients és completa, realitza una anamnesi per conèixer la història clínica del pacient , sobretot la cardiovascular, avalua l’estat de salut i els factors de risc biològics, psicològics i socials, amb l’objectiu de detectar a temps circumstàncies o patologies que puguin alterar el seu estat de salut.

Si és necessari es realitzaran les exploracions físiques corresponents tals com:

 • Radiologia de tòrax.
 • Electrocardiografia estàndard.
 • Estudi de la tensió arterial amb registre 24 hores (Test Holter).
 • Monitorització Ambulatòria de la Pressió Arterial (MAPA).
 • Proves d’estrès (esforç i fàrmacs).
 • Ecocardiografia convencional, d’esforç i Doppler.

En cas de ser necessari se li realitzaran diagnòstics invasius (no les realitzem en el nostre centre) com ara:

 • Ecocardiografia transesofàgica.
 • Cateterisme cardíac: estudi hemodinàmic i angiogràfic.
 • Coronariografia.
 • Monitorització de paràmetres hemodinàmics.
 • Electrofisiologia.
 • Biòpsia miocàrdica .
 • Angioscopia.
 • Ecocardiografia i Doppler intravascular.

Per emetre un diagnòstic i prosseguir a un pla terapèutic (farmacològic i estil de vida). Els nostres professionals ofereixen als nostres pacients els procediments més avançats en el tractament i prevenció de les malalties cardiovasculars, millorant considerablement la seva qualitat de vida.