Cirurgia General

surgery-708507_1920 - copia

Disposem del servei de Cirugia General amb un equip mèdic que oferix el coneixement medico-quirúgic per a una bona atenció. S’ofereix un tractament de qualitat, amb el coneixement científic més actual i l’aparició de tecnologies avançades a més d’una amplia experiència professional i qualitat humana, ajustada a les necessitats de cada pacient, per tal de sol·lucionar o millorar les malaltes presentades, aconseguint una ràpida recuperació i facilitar la incorporació social i laboral dels mateixos.
La cirurgia és la part de la medicina que té per objecte tractar les malalties mitjançant operacions manuals o instrumentals.

La cirugía general és l’especialitat médica de classe quirúrgica que abarca les operacions de l’aparell digestiu: incloent el tracte gastrointestinal i el sistema y hepatobiliar-pancreàtic, el sistema endocrí, incolent les glándules suprarrenals, tiorides, paratiroides i altres glàndules de l’aparell digestiu. És una pràctica terapèutica que implica manipulació i que pressuposa l’accés a l’interior de l’organisme a través de perforació o incisió a la pell.

D’aquesta manera els nostres especialistes us ofereixen:

  • Cirurgia de consultori amb anestesia local
  • Cirurgia Hospitalària