Medicina Rehabilitadora

018-medico-rehabilitador

La Medicina Física i rehabilitadora és l’especialitat mèdica que s’encarrega del diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la discapacitat o restricció d’alguna funció. Està dirigida a mantenir i recuperar el major grau de capacitat funcional possible perquè el pacient pugui gaudir de la seva independència personal, social i laboral.

Els professionals acreditats d’aquesta especialitat s’encarreguen de prevenir, diagnosticar, avaluar i tractar la discapacitat del pacient ja sigui temporal o permanent.

Quin és el paper del metge rehabilitador (RHB) al conjunt de la recuperació d’una lesió orgànica?
Davant d’una lesió orgànica o un procés patològic que provoqui limitació de la capacitat funcional d’un pacient, la nostra especialitat mèdica hauria de ser la responsable d’analitzar i quantificar aquesta limitació, realitzar la planificació terapèutica adequada i el seu seguiment de fins a l’obtenció del major grau de recuperació que fos possible en cada cas.