Psicologia

024-psicologia

La psicologia és la disciplina que estudia els processos mentals de les persones a nivell cognitiu, afectiu i conductual. Hi ha molts àmbits d’intervenció dins la psicologia, el que abarquem al nostre centre mèdic és l’àmbit de la psicologia clínica i de la salut. Aquesta branca de la psicologia es dedica a ajudar a aquelles persones que no poden funcionar de manera satisfactoria en la seva vida quotidiana degut a un trastorn mental o una simptomatologia en particular.

El nostre centre mèdic ofereix atenció, orientació, diagnòstic i tractament psicològic de forma personalitzada.

En el primer contacte realitzem una història clínica per tal de poder concretar el motiu de consulta, els antecedents personals i les expectatives de la intervenció. Posteriorment es realitza una línia d’intervenció psicològica amb objectius, els quals poden ser subjectes a modificació segons l’evolució de la sintomatologia i/o les necessitats que apareguin durant la consulta.

L’objectiu de la intervenció és poder proporcionar als nostres usuaris un espai d’expressió i recolzament emocional on es sentin atesos i escoltats i oferir una sèrie de recursos, pautes i estratègies provades científicament per tal que puguin desenvolupar per ells mateixos unes habilitats per afrontar la problemàtica concretada en el motiu de consulta.

Des del centre es treballa des d’una perspectiva psicològica cognitiu-conductual intervenint en els següents grups d’edat:

  • Intervenció infanto-juvenil.

  • Intervenció en adults.

  • Intervenció en la vellesa.