Reumatologia

029-reumatologia

Especialitat centrada en el tractament de malalties inflamatòries cròniques d’origen principalment immunològic.

La reumatologia és una especialitat mèdica dedicada als trastorns mèdics (no quirúrgics) de l’aparell locomotor i del teixit connectiu, que abasta un gran nombre d’entitats clíniques, conegudes en conjunt com “malalties reumàtiques” a les que s’hi sumen un gran nombre de malalties d’afectació sistèmica: les connectivopaties.

Els reumatòlegs (especialistes en reumatologia) tracten principalment als pacients amb entitats clíniques d’afectació que malmeten generalment a les articulacions, ossos, músculs, tendons, etc., i fins i tot malalties amb expressió sistèmica.

Malalties reumatològiques:

 • Artritis idiopàtica juvenil

 • Artritis psoriàsica

 • Artritis reumatoide

 • Artrosi

 • Malaltia de behçet

 • Esclerosi sistèmica

 • Espondilitis anquilosant

 • Fibromiàlgia

 • Gota

 • Lupus Eritematós Sistèmic (LES)

 • Miopaties

 • Osteoporosi

 • Sarcoïdosi

 • Síndrome de sjögren

 • Uveïtis

 • Vasculitis