Camp Visual

campimetro_computarizado

La Campimetría visual, també anomenada Perimetría visual, és un examen mèdic que s’utilitza per valorar les alteracions del camp visual. El camp visual és la porció de l’espai que és capaç de captar l’ull immòbil en un moment donat.

A la campimetria computeritzada el pacient roman assegut davant el campímetro. S’examinaran els dos ulls de forma independent per a això el pacient haurà de tancar un dels seus ulls mentre que l’examinador li demanarà que li indiqui quan veu un feix lluminós intermitent i de diferents intensitats que anirà apareixent en diferents zones del camp visual de l’ull estudiat. Posteriorment es repetirà la mateixa maniobra amb l’ull contralateral.

Quina preparació prèvia necessita el pacient per a aquesta prova?
No es necessita cap preparació especial. Aquest examen no produeix cap molèstia.

Que es pot diagnosticar gràcies a aquest examen?
L’exploració del camp visual és fonamental en glaucoma, tant per al diagnòstic diferencial amb altres malalties oculars o cerebrals com per al seguiment del glaucoma.

Quins resultats es poden obtenir per aquesta prova?
El camp visual és important per a valorar la pressió ideal per a cada ull en particular, Si el defecte en el camp visual es manté estable en temps vol dir que la pressió intraocular és la correcta per al seu ull. Quan hi ha un empitjorament en el camp visual, en general es repeteix la prova per assegurar que és un empitjorament real i no només una fluctuació.

Que vol dir que els resultats no són normals?
Els resultats anormals poden deure a malalties o trastorns del sistema nerviós central (SNC), com ara tumors que lesionen o pressionen (comprimeixen) les parts del cervell que tenen a veure amb la visió.

Altres malalties que poden afectar el camp visual de l’ull abasten:

  • DiabetisGlaucoma
  • Hipertensió arterial
  • Degeneració macular
  • Esclerosi múltiple
  • Glioma òptic
  • Tiroide molt activa (hipertiroïdisme)
  • Trastorns de la hipòfisi
  • Despreniment de retina
  • Accident cerebrovascular
  • Arteritis temporal