Citologies

citologiaok

Realitzem citologies vaginals, que també són conegudes popularment com a test de Papanicolau o frotis vaginal.

La citologia és una prova sense cap mena de risc. la citologia és una proba ambulatòria i indolora, pot provocar un lleuger malestar. S´introdueix per la vagina un instrument semblant a unes pinces per facilitar la introducció d´un bastonet que utilitzarem per a realitzar el frotis vaginal. Es recullen cèl·lules que s’analitzaran per a fer el diagnòstic. En pocs dies s´obtenen els resultats de la citologia.

Quina preparació prèvia necessita el pacient per a aquesta prova?
Abans de la prova, la pacient no haurà tingut relacions sexuals, no haurà fet ús de tampons , no estarà menstruant i no s’haurà fet cap rentat vaginal.

Què es pot diagnosticar gràcies a aquest examen?
La citologia és una prova fonamental per la detecció precoç de cèl·lules pre-canceroses en el coll de l’úter. La citologia, també ens ajudarà a detectar ràpidament qualsevol lesió del coll de l´úter.

Quins resultats es poden obtenir per aquesta prova?
La informació que ens aporta aquesta prova és hormonal, infecciosa y morfològica (com estan les nostres cèl·lules). Una citologia normal és en la que no hi ha evidència de cèl·lules malignes.

Post-intervenció
Un cop acabada la citologia, la pacient podrà marxar a casa sense cap mena de seqüela, ni d´efecte secundari.

Què vol dir que els resultats no són normals?

  • Inadequada: Un resultat inadequat vol dir que la citologia de coll d’úter no va poder ser revisada correctament. Se li ha de repetir la citologia en 3 mesos.
  • Atípia de significat indeterminat (ASCUS): Aquest resultat és molt freqüent i significa que les cèl·lules no són del tot normals, però que els canvis que presenten no tenen un significat clar. En moltes ocasions, aquests canvis desapareixen espontàniament i no requereixen tractament. En qualsevol cas aquest diagnòstic requereix un control més estret i en cas que els canvis anormals empitjorin pot requerir un tractament.
  • Lesió intraepitelial de baix grau o SIL (squamous intraepithelial lesions) de baix grau: Això vol dir que s’han trobat cèl·lules amb canvis anormals deguts al VPH. Es diu intraepitelial perquè són cèl·lules que estan dins de la capa que envolta el coll de l’úter o epiteli. Igual que l’ASCUS, el SIL de baix grau pot desaparèixer espontàniament i no requerir tractament, però requereix de controls més freqüents per si evolucionen a cèl·lules malignes.
  • Lesió intraepitelial d’alt grau o SIL d’alt grau: Són cèl·lules amb anormalitats grans i una alta probabilitat d’evolucionar a càncer si no es realitza un tractament. De vegades el SIL d’alt grau classifica en diverses categories segons el grau d’anormalitat de les cèl·lules. Aquests canvis no solen desaparèixer de forma espontània i solen requerir un estudi més complet i un tractament
  • Carcinoma de cèl·lules escamoses: Vol dir que s’han detectat cèl·lules canceroses en la citologia. Aquesta troballa és molt infreqüent en persones que s’han fet adequadament les seves revisions.