Espirometria

Espirometrook

L’espirometria és una prova no invasiva que permet conèixer la funció pulomnar d’una persona especificament, el mesurament de la quantitat (volum) i/o la velocitat (flux) d’aire que pot ser inspirat i expirat.
Per a l’espirometria, s’utilitza un espiròmetre, és una eina important per a avaluar malalties tals com l’asma, la MPOC o la fibrosi pulmonar.
La prova broncodilatadora utilitza l’espirometria per avaluar la possible reversibilitat de la broncoconstricció en malalties com l’asma. Primer es realitza una espirometria per avaluar l’estat respiratori basal del pacient. El broncodilatador, generalment 400mcg de salbutamol, s’administra a continuació i després de 15-30 minuts es repeteix l’espirometria. Un augment en el FEV de > 200 ml es considera un resultat positiu.

En què consiteix la prova?
Consisteix en respirar per la boca a través d’un petit tub, i forçar la respiració per mesurar el flux aeri.

El que se sent durant l’examen
A causa de que l’examen involucra una mica de respiració ràpida i forçada, és possible que experimenti un cert grau de dificultat respiratòria o mareig temporal. Vostè respira a través d’un filtre ben ajustada i se li col·locaran pinces nasals.

Quina preparació prèvia necessita el pacient per a aquesta prova?
No ingereixi menjars pesats abans de l’examen. Tampoc fumi durant 4 a 6 hores abans de l’examen. A vostè li donaran instruccions específiques si necessita suspendre l’ús de medicaments broncodilatadors o inhaladors.
És possible que hagi de inhalar un medicament abans o durant l’examen.

Què es pot diagnosticar gràcies a aquest examen?
Una espirometria no ens dirà directament quin és el problema pulmonar a què ens enfrontem, però sí que ens indica si la funció pulmonar està alterada amb un patró obstructiu (l’aire no pot sortir fàcilment) o restrictiu (l’aire no pot entrar).

Quins resultats es poden obtenir per aquesta prova?

  • Diagnosticar certs tipus de malaltia pulmonar (com asma, bronquitis i emfisema).
  • Trobar la causa d’una dificultat respiratòria.
  • Avaluar si l’exposició a contaminants en el treball afecta la funció pulmonar.
  • Avaluar la funció pulmonar abans que algú se sotmeti a una cirurgia.

També es poden realitzar per:

  • Avaluar l’efecte d’un medicament
  • Mesurar el progrés en el tractament d’una malaltia

Que vol dir que els resultats no són normals?
Els resultats s’expressen com a percentatges i solen considerar-nomales si són per sobre del 80% del valor normal i anormals si són inferiors al 80% del valor normal segons l’edat, el sexe, l’alçada i el pes. Els resultats anormals generalment signifiquen que vostè pot tenir malaltia pulmonar o toràcica.