Fluxometria

Fluxometria ok

Una fluxometria és un examen que es realitza en pacients que presenten determinats problemes en el moment d´orinar. Mitjançant aquesta prova es determina el flux (volum d´orina per cada segon) del doll urinari.

En aquesta prova es mesura la quantitat d´orina que la bufeta del pacient és capaç d´orinar per segon, la durada de la micció i qualsevol quantitat de flux intermitent.

D´aquesta manera es coneix la capacitat de la bufeta, l´estat de les vies urinàries, la força dels músculs urinaris, etc.

El resultat d´aquesta prova és un gràfic en què apareix reflectit el volum d´orina en front del temps que s´ha trigat.


Quina preparació prèvia necessita el pacient per a aquesta prova?
Com l´única cosa que ha de fer el pacient és orinar, aquesta prova no requereix de cap preparació.
Principalment, se li demanarà al pacient que no orini durant les dues hores abans de l´examen i que begui certa quantitat de líquids abans d´anar a la consulta perquè la bufeta estigui totalment plena quan es realitzi la prova.

És important saber que aquesta prova només requereix orinar de manera normal i que en cap cas és dolorosa ni traumàtica.


Què es pot diagnosticar gràcies a aquest examen?
Gràcies a aquesta prova es coneixerà l´estat en què es troben les vies urinàries i es detectarà si hi ha alguna obstrucció de la sortida de la bufeta o debilitat de la mateixa.


Quins resultats es poden obtenir per aquesta prova?
Un cop finalitzada la prova, s´obtenen uns valors que han de ser estudiats per l´especialista.


Què signifiquen els resultats que no són normals?
Quan el flux mitjà és inferior a l´esperat, es sospita que hi ha alguna obstrucció a la sortida de la bufeta o que el múscul de la bufeta està debilitat.