Holter de Pressió (MAPA)

mapa

És una tècnica de mesura de la pressió arterial, en la qual es col·loca un equip de mesura i un braçalet per anar recollint múltiples mesures de la pressió arterial durant les activitats diàries habituals fins i tot durant el son.

En què consisteix la prova?

És una tècnica de mesura de la pressió arterial, en la qual es col·loca un equip de mesura i un maneguet per anar recollint múltiples mesures de la PA durant les activitats diàries habituals fins i tot durant el son. La durada del registre és generalment de 24 hores i la freqüència de les lectures de 15-20 minuts durant l’activitat, i de 20-30 minuts durant el son. El registre començarà al matí abans de la presa del fàrmac antihipertensiu. L’objectiu: obtenir una mesura de la PA durant l’activitat del subjecte.

Característiques del monitoratge

El braçalet, igual que els de mesura habitual, es col·loca al braç no dominant del pacient. Els cables es camuflen sota la roba i es connecten a l’equip registrador, d’uns 12 x 10 cm que s’enganxa al cinturó. A les 24 o 48 hores es retira l’equip i amb ajuda d’un ordinador s’efectua la lectura i interpretació de totes les mides. Generalment es presenten uns valors mitjans de 24 hores, del període diürn i del nocturn i uns percentatges per sobre de valors predeterminats. Sol dibuixar un gràfic que reflecteix el comportament de la pressió arterial al llarg del dia i la nit.

Quina preparació prèvia necessita el pacient per a aquesta prova?

No és necessària cap preparació especial abans de la prova.

S’ha de fer un dia representatiu de l’activitat del subjecte (dia laboral).

Evitar exercici físic intens o situacions d’estrès inusual.

Prendre la seva medicació habitual i en el mateix horari.

Que es pot diagnosticar gràcies a aquest examen?

  • Diagnòstic d’hipertensió aïllada a la consulta, en pacients amb diferències entre les pressions a consulta i les obtingudes fora de l’entorn clínic.

  • Símptomes d’hipotensió amb tractament antihipertensiu.

  • Confirmació de la hipertensió en pacients recentment diagnosticats sense afectació d’òrgan Diana.

  • Sospita d’HTA emmascarada o aïllada ambulatòria.

  • Valoració de la resposta al tractament en pacients amb hipertensió resistent o per veure el grau de control durant les 24 hores.

  • Hipertensió arterial episòdica o variabilitat inusual de la PA.

  • Pacients amb símptomes suggestius d’episodis d’hipotensió, amb independència de si reben o no tractament antihipertensiu.

  • Valoració de necessitat de modificació terapèutica

  • Disfunció autònoma (diabetis)

 

Quins resultats es poden obtenir d’aquesta prova?

S’utilitza per a l’estudi de pacients en els quals es sospita que puguin patir hipertensió arterial que no ha pogut ser confirmada en la consulta del metge.

Permet realitzar un seguiment dels pacients hipertensos de difícil control i valorar la resposta a diferents tractaments antihipertensius o els seus possibles modificacions.

Permet identificar caigudes brusques de tensió arterial en pacients que per exemple presenten síncopes de repetició.