Holter Cardíac

Seer_Light_fullbleed_2

Un monitor Holter és una màquina que registra els ritmes cardíacs de manera contínua, per conèixer amb detall l’activitat elèctrica del cor. Es porta posat de 24 a 48 hores i registra les dades mentre fa la seva vida normal.
Mentre es porta posat el monitor, aquest registra l’activitat elèctrica del cor i el pacient ha de portar un registre diari dels símptomes que experimenta i les activitats que realitza. Després de 24 a 48 hores, s’ha de retornar el monitor al consultori del metge, qui observarà els registres i mirarà si hi ha hagut qualsevol ritme cardíac irregular.

Quina preparació prèvia necessita el pacient per a aquesta prova?
Vostè no necessita preparar-se per aquest examen.
El metge encén el monitor i li indicarà com col·locar de nou els elèctrodes en cas que caiguin o s’afluixin.
Informi al metge si és al·lèrgic a alguna cinta o un altre adhesiu. No oblidi banyar-se o prendre una dutxa abans de començar l’examen, ja que no podrà fer-ho mentre s’estigui utilitzant el monitor Holter.
Durant les 24 hores que duri la prova d’evitar acostar-se a àrees electromagnètiques i dispositius d’aquest tipus: centrals elèctriques, ressonàncies magnètiques, mantes elèctriques, tensiòmetres portàtils, detectors de metalls, etc.
El pacient ha de continuar amb les seves activitats normals mentre està utilitzant el monitor.

Què es pot diagnosticar gràcies a aquest examen?
S’utilitza per determinar com respon el cor a l’activitat normal. El monitor també es pot utilitzar:

  • Després d’un atac cardíac
  • Per diagnosticar problemes amb el ritme cardíac
  • En començar a prendre un nou medicament per al cor

 

Serveix per diagnosticar:

  • Fibrilació auricular
  • Taquicàrdia auricular multifocal
  • Palpitacions
  • Taquicàrdia supraventricular paroxística
  • Raons d’un desmai
  • Freqüència cardíaca lenta (bradicàrdia)
  • Taquicàrdia ventricular

 

Quins resultats es poden obtenir per aquesta prova?
Podrà anar a recollir els resultats del Holter al metge especialista que el va demanar la prova, normalment és un cardiòleg. En aquesta cita li explicarà les alteracions que s’han vist al llarg de l’estudi.
Amb l’activitat, es presenten variacions normals en la freqüència cardíaca. Un resultat normal és que no es presentin canvis significatius en el patró o ritmes del cor.
Potser s’observi alteracions del ritme elèctric que es relacionin o no amb la freqüència cardíaca o respiratòria. Arran dels resultats el metge proposarà possibles solucions.

Que vol dir que els resultats no són normals?
Els resultats anormals poden incloure diverses arítmies. Els canvis poden significar que el cor no està rebent suficient oxigen.
El monitor també pot detectar un bloqueig en la conducció, una afecció en la qual l’activitat elèctrica auricular està ja sigui demorada o no continua cap als ventricles del cor.

A tenir en compte:
Aquest examen és indolor; però, és possible que algunes persones hagin de rasurar el pèl del tòrax perquè els elèctrodes es puguin enganxar.
El monitor de registre s’ha de mantenir a prop al cos, la qual cosa pot dificultar el son per a algunes persones.