Proves de Sintrom

sintrom

El control analític es realitza mesurant el “temps de protrombina” (TP). El resultat s’expressa com INR (ràtio internacional normalitzada), que és el quocient (divisió) entre el TP del pacient en tractament i el TP teòricament normal (en persones sanes sense TAO) .

El TP normal és d’uns 10-12 segons.

Quina preparació prèvia necessita el pacient per a aquesta prova?

És important saber que el dia del control no prengui el Sintrom , fins a tenir el resultat i el nou full de tractament, ja que aquest pot canviar.

Què es pot diagnosticar gràcies a aquest examen?

El valor INR correcte per a cada persona dependrà del diagnòstic pel qual s’ha iniciat el tractament:

  • Tromboembolisme venós. Entre 2 i 3 d’INR.

  • Prevenció d’embolisme d’origen cardíac. Després de la col·locació d’una pròtesi valvular cardíaca. Entre 2,5 i 3,5 d’INR.

  • Fibril·lació auricular. Entre 2 i 3 d’INR.

  • Cardioversió.

  • Flutter auricular.

  • Valvulopaties. Entre 2 i 3 d’IN .

  • Mocardiopatía dilatada. Entre 2 i 3 d’INR.

  • Infart agut de miocardi. Entre 2 i 3 d’INR.

  • Accident isquèmic transitori. Entre 2 i 3 d’INR.

  • Trombofília hereditària. Entre 2 i 3 d’INR.

 

Quins resultats es poden obtenir per aquesta prova?

L’INR (Sintrom) és molt variable depenent de múltiples factors:

D’una banda, factors relacionats amb la medicació, ha múltiples fàrmacs que interactuen amb i Sintrom. D’altra banda hi ha els factors alimentaris. Alguns aliments tenen efectes sobre aquests resultats, com els següents:

– Les plantes de color verd fosc poden alterar el resultat.

– El ginseng, camamilla, trèvol vermell, poden interferir en el nivell de Sintrom en sang.

– El cafè pot potenciar l’anticoagulant Sintrom.

– El tabac ho pot disminuir.

– L’alcohol també ho altera.

A causa d’aquesta variabilitat en el resultat, el control del Sintrom en sang es realitza periòdicament, és molt important pel fet que tot pacient tractat amb anticoagulant oral, ha d’estar entre els valors control per la seva patologia.

Que vol dir que els resultats no són normals?

Una desviació per dalt de l’INR suposa un increment de probabilitats de sagnat. Sagnat que pot ser preocupant amb hemorràgies internes.

Una desviació per sota de l’INR suposa un engrossiment de la sang i per això un increment en el risc de patir trombes.

Per això és molt important mantenir-se dins dels rangs assegurances de control, si hi ha algun canvi en el tractament, comuniqui-ho al seu metge o infermera.

A tenir en compte:

Quan s’introdueix l’agulla per extreure la sang, algunes persones senten un dolor moderat ; altres només senten una punxada o sensació de picada. Posteriorment, pot haver una mica de sensació pulsatiu o un hematoma lleu, els quals aviat desapareixen.